ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НА 2020-2021 н.р.

Дата

засідання

Порядок денний засідань

Відповідальний за підготовку питання

10.09.2020 р.

1.Затвердження плану роботи Ради молодих вчених на 2020-2021 н.р.

Доповідач:А.І. Дуб

2.Розподіл обов’язків між членами Ради молодих вчених.

Доповідач: А.І. Дуб

08.10.2020 р.

1.Організація і проведення семінарів для молодих вчених: «Як проводити наукові дослідження?», «Принципи доказової медицини», «Планування та метрологічне забезпечення наукової роботи», «Основи патентознавства в медицині»

Доповідач: С.В. Кучер

12.11.2020 р.

1.Робота молодих науковців на теоретичних кафедрах

Доповідачі: Б.В. Павлюк, В.С. Тимошів

10.12.2020 р.

1.Підготовка до проведення 25-го Міжнародного медичного конгресустудентів і молодих вчених

Доповідачі: У.Я. Франчук, Н.М. Гаврилюк

14.01.2021 р.

1.Організація і проведення семінарів для молодих вчених: «Академічна доброчесність в умовах сучасного освітнього простору», «Підбір журналу для публікації результатів наукових досліджень»

Доповідач: Р.О. Древніцька

11.02.2021 р.

1.Робота молодих науковців на клінічних кафедрах

Доповідачі: Т.Ю. Бідованець, Х.В. Дуве

11.03.2021 р.

1.Участь молодих науковців у наукових форумах, конкурсах

Доповідач: Е.А. Паращук

08.04.2021 р.

1.Впровадження наукових досліджень у практику, винахідницька та раціоналізаторська робота молодих науковців

Доповідачі: Н.В. Огінська, С.Б. Чернецька

13.05.2021 р.

1.Проведення 25-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.

Доповідач: А.І. Дуб

10.06.2021 р.

1.Підведення підсумків в роботі Ради молодих вчених за 2020-2021 н.р.

Доповідач: А.І. Дуб