ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НА 2022-2023 н.р.

Дата

засідання

Порядок денний засідань

Відповідальний за підготовку питання

20.09.2022 р.

1. Затвердження плану роботи Ради молодих вчених на 2022-2023 н.р.

Доповідач: А.І. Дуб

2. Розподіл обов’язків між членами Ради молодих вчених.

Доповідач: А.І. Дуб

18.10.2022 р.

1.Організація і проведення семінарів для молодих вчених: «Як проводити наукові дослідження?», «Принципи доказової медицини», «Планування та метрологічне забезпечення наукової роботи», «Основи патентознавства в медицині»

Доповідачі: С.Б. Крамар, У.Я. Франчук, Е.А. Паращук

15.11.2022 р.

1. Робота молодих науковців на теоретичних кафедрах

Доповідачі: Б.В. Павлюк, Л.І. Горбань, А.О. Савич

20.12.2022 р.

1. Підготовка до проведення 27-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених

Доповідачі: М.П. Бабій, І.О. Ястремська, В.І. Луцик

17.01.2023 р.

Організація і проведення семінарів для молодих вчених: «Академічна доброчесність в умовах сучасного освінього простору», «Підбір журналу для публікації результатів наукових досліджень»

Доповідачі: І.І. Довга, Н.В. Огінська, І.М. Шепеть

14.02.2023 р.

1. Робота молодих науковців на клінічних кафедрах

Доповідачі: Л.В. Багній, Х.В. Дуве, Н.М. Гаврилюк

14.03.2023 р.

1. Участь молодих науковців у наукових форумах, конкурсах

Доповідачі: Т.Ю. Древніцька, В.О. Хавтур

18.04.2023 р.

1. Впровадження наукових досліджень у практику, винахідницька та раціоналізаторська робота молодих науковців

Доповідачі: Т.Ю. Бідованець, М.О. Франчук

16.05.2023 р.

1.Проведення 27-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.

Доповідачі: А.І. Дуб, С.В. Кучер

20.06.2023 р.

1.Підведення підсумків в роботі Ради молодих вчених за 2022-2023 н. р.

Доповідач: А.І. Дуб