СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ДУБ Анастасія Ігорівна

Голова ради молодих вчених, канд. фарм. наук, асистент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

КУЧЕР Світлана Вікторівна

Куратор Наукового товариства студентів, Член ради молодих вчених, канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

САВИЧ Альона Олександрівна

Член ради молодих вчених, канд. фарм. наук, доцент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

КРАМАР Соломія Богданівна

Член ради молодих вчених, канд. біол. наук, доцент кафедри гістології та ембріології

ПАВЛЮК Богдана Володимирівна

Член ради молодих вчених, PhD, старший викладач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків 

ГАВРИЛЮК Надія Михайлівна

Член ради молодих вчених, канд. мед. наук, асистент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології

ОГІНСЬКА Наталія Віталіївна

Член ради молодих вчених, PhD, асистент кафедри гістології та ембріології 

ДРЕВНІЦЬКА Роксана Олександрівна

Член ради молодих вчених, PhD, асистент кафедри терапевтичної стоматології 

ДОВГА Ірина Ігорівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри хірургії факультету післядипломної освіти

ДУВЕ Христина Володимирівна

Член ради молодих вчених, PhD, доцент кафедри неврології


БАБІЙ Михайло Павлович

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

ПАРАЩУК Еліна Анатоліївна

Член ради молодих вчених, канд. фарм. наук, асистент кафедри фармакогнозiї з медичною ботанiкою 

ГОРБАНЬ Людмила Ігорівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки

БІДОВАНЕЦЬ Тарас Юліанович

Член ради молодих вчених, асистент кафедри внутрішньої медицини №2

ФРАНЧУК Уляна Ярославівна

Член ради молодих вчених, PhD, асистент кафедри акушерства та гінекології №1

БАГНІЙ Ліна Вікторівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри акушерства та гінекології № 2

ЛУЦИК Віталій Ігорович

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

ЯСТРЕМСЬКА Ірина Олександрівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри невідкладної медичної допомоги

ХАВТУР Віра Олегівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри медичної біології

ФРАНЧУК Марта Олександрівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри акушерства та гінекології №1

ІВАНЧУК Ірина Михайлівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри гістології та ембріології