СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ДУБ Анастасія Ігорівна

Голова ради молодих вчених, асистент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

КУЧЕР Світлана Вікторівна

Куратор Наукового товариства студентів, Член ради молодих вчених, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

ГАВРИЛЮК Надія Михайлівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

ПАВЛЮК Богдана Володимирівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

ДУВЕ Христина Володимирівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри неврології

ПАРАЩУК Еліна Анатоліївна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри фармакогнозiї з медичною ботанiкою

ТИМОШІВ Вікторія Степанівна

Член ради молодих вчених, асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки

ОГІНСЬКА Наталія Віталіївна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри гістології та ембріології

БІДОВАНЕЦЬ Тарас Юліанович

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри внутрішньої медицини №2

ДРЕВНІЦЬКА Роксана Олександрівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри дитячої стоматології

ФРАНЧУК Уляна Ярославівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри акушерства та гінекології №1

ЧЕРНЕЦЬКА Світлана Богданівна

Член ради молодих вчених, аспірант кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків