ХХV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених

12-14 квітня 2021 р.

12 КВІТНЯ 2021 Р.


https://www.youtube.com/channel/UC0yaY11HHKQ6QKqrHqlgkCg

09:00 – 09:30 Перше пленарне засідання

09:30 – 13:30 «Внутрішні хвороби»

13:30 – 17:30 «Хірургія, малоінвазивна хірургія, дитяча хірургія. ортопедія, травматологія, медицина надзвичайних ситуацій, реаніматологія, анестезіологія»


https://www.youtube.com/channel/UC5a2As0yjdSM1hkrUQzRLVQ

09:00 – 09:30 Перше пленарне засідання

09:30 – 13:50 «Педіатрія»

14:30 – 16:20 «Молодіжні громадські і волонтерські активності, студентське самоврядування як платформа для розвитку soft-skills та особистісних якостей майбутнього медика»

13 КВІТНЯ 2021 Р.


https://www.youtube.com/channel/UC0yaY11HHKQ6QKqrHqlgkCg

09:00 – 12:30 «Експериментальна медицина»

12:30 – 15:20 «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, Судова медицина»


https://www.youtube.com/channel/UC5a2As0yjdSM1hkrUQzRLVQ

09:00 – 13:40 «Неврологія, нейрохірургія та психіатрія»

13:40 – 15:30 «Інфекційні хвороби. Дерматовенерологія»

14 КВІТНЯ 2021 Р.

https://www.youtube.com/channel/UC0yaY11HHKQ6QKqrHqlgkCg

09:00 – 11:00 «Акушерство та гінекологія»

11:00 – 13:00 «Клінічне медсестринство. Клінічна імунологія та алергологія. Актуальні проблеми медицини. Випадки з практики»

13:00 – 15:30 «Офтальмологія, стоматологія, лор-патологія»

16:00 – 16:30 Друге пленарне засідання

https://www.youtube.com/channel/UC5a2As0yjdSM1hkrUQzRLVQ

09:00– 11:40 «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика, медичне право»

11:40 – 13:40 «Фармакологія та фармація»

13:40 – 15:30 «Біологія та мікробіологія»

16:00 – 16:30 Друге пленарне засідання

Стецюк.pdf

#1

Секція: Кардіологія, ревматологія, нефрологія


Автор: Ірина Стецюк

Тема: Оцінка впливу комбінованого лікування на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця, асоційованої з постменопаузальним остеопорозом

ЗВО: Запорізький державний медичний університет

Михайловський.pdf

#3

Секція: Кардіологія, ревматологія, нефрологія

Автор: Ярослав Михайловський

Тема: Частота виникнення геморагічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь при підборі дози варфарину традиційним та фармакогенетичним методом

ЗВО: Запорізький державний медичний університет

Матушевський.pdf

#4

Секція: Кардіологія, ревматологія, нефрологія

Автор: Ілля Матушевський

Тема: Кардіогенний шок: лікарі все ще залишаються безсилі

ЗВО: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вихор-Турчик.pdf

#5

Секція: Кардіологія, ревматологія, нефрологія

Автор: Ольга Вихор-Турчик, Ірина Красюк, Вікторія Алексєєва

Тема: Клінічний випадок: кардіоренальний синдром ускладнений Covid-19

ЗВО: КНП "КМЦН та Д"

Гавриленко.pdf

#6

Секція: Педіатрія

Автор: Анастасія Гавриленко

Тема: Аналіз захворюваності на гострі інфекційні хвороби органів дихання в україні серед дітей до 1 року протягом 2018-2019 років

ЗВО: Сумський державний університет

Бедей.pdf

#7

Секція: Морфологія в нормі та експерименті

Автор: Вікторія Бедей, Єлизавета Сухарєва

Тема: Алгоритм багатокрокової кластеризації мієлінових нервових волокон

ЗВО: Івано-Франківський національний медичний університет

Бредихіна.pdf

#8

Секція: Акушерство, гінекологія

Автор: Олександра Бредихіна

Тема: Добовий моніторинг артеріального тиску у вагітних групи високого ризику з розвитку гестаційної артеріальної гіпертензії і прееклампсії

ЗВО: ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Кузь.pdf

#9

Секція: Стоматологія

Автор: Ольга Шешукова, Ірина Кузь

Тема: Вміст ІЛ-18 в ротовій рідині дітей з цукровим діабетом І типу

ЗВО: Українська медична стоматологічна академія

Ремезюк.pdf

#10

Секція: Стоматологія

Автор: Ілона Ремезюк

Тема: Вибір методів дослідження у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта

ЗВО: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Демиденко.pdf

#12

Секція: Випадки з практики

Автор: Анна Демиденко, Наталія Токарєва, Аліна Нікутова

Тема: Клінічний випадок моногенного цукрового діабету

ЗВО: ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"