Історія Ради молодих вчених

Рада молодих вчених була заснована у 1973 році. У цьому ж році було проведено першу конференцію молодих учених західних областей України з біологічних наук. До складу ради входили молоді працівники віком до 35 років, які виконували наукову роботу та брали участь у громадському житті інституту. Першим головою ради (1973-1975 рр.) був В. В. Файфура – тепер доктор медичних наук, професор. Метою створення ради була організація міцної платформи для розвитку молодої науки в інституті. З цього часу рада молодих учених сприяє організації наукової діяльності молодих науковців, є організатором і учасником різноманітних наукових зібрань, які проводили на базі нашого університету.... більше

З 1975 по 1976 рік раду очолював Ю.П. Кузьмич, а з 1976 по 1984 – М.Ф. Корнелишин. Молоді вчені інституту у ці роки брали тоді активну участь у роботі народного університету «Здоров’я» і товариства «Знання». У 1984-1990 роках раду молодих учених очолював С. Н. Вадзюк – тепер доктор медичних наук, професор. У цей період регулярно проводили конкурси на кращого молодого вченого з науково-дослідної роботи, кращу друковану працю, кращого молодого винахідника та раціоналізатора, кращого молодого керівника студентського наукового гуртка.

З 1990 по 1998 роки раду молодих вчених очолював А. А. Гудима – тепер доктор медичних наук, професор. Саме під його головуванням в 1997 р був організований і вперше проведений Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. З 1998 по 2005 рік головою ради молодих вчених був В. Д. Волошин, з 2005 по 2011 рік – С. Й. Гриценко, з 2011 по 2015 рік – Л. П. Мазур – на даний час кандидати медичних наук, доценти.

З 2015 р. по 2019 р. раду молодих вчених очолювала асистент С. В. Кучер (Лотоцька). З 2019 р. головою ради є А.І. Дуб.

Мазур Людмила Петрівна

голова ради молодих вчених

з 2011 по 2015 рік

Кучер (Лотоцька) Світлана Вікторівна

голова ради молодих вчених

з 2015 р. по 2019 р.

Дуб Анастасія Ігорівна

голова ради молодих вчених

з 2019 р.

Продовжуючи традиції своїх попередників, молоді науковці щорічно проводять спільно зі студентським науковим товариством Міжнародні медичні конгреси студентів і молодих вчених, постійно збільшуючи кількість їх учасників та видають збірники наукових праць молодих науковців за матеріалами конгресів.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Основними напрямками діяльності є: організація круглих столів; координація розвитку молодіжної науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв’язків між вищими навчальними закладами; участь молодих науковців у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах; організація зустрічей молодих вчених і студентів з провідними вченими; систематичне інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в університеті або за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо); обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій та премій для молодих вчених.

Молоді науковці нашого університету впродовж багатьох років є членами ради молодих вчених при МОЗ України – у 2008-2013 рр. – С. Й. Гриценко, 2013-2015 рр. – Т. А. Ковальчук, а з 2015 року по даний час – С. В. Кучер (Лотоцька).

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Рада молодих вчених ТНМУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих науковців, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті. Вона стала невіддільним і дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку керівництва університету.

Засідання ради молодих вчених при МОЗ України, м. Київ, 2016 рік


Виїзне засідання ради молодих вчених при МОЗ України на тему «Роль молодих вчених у реформуванні вітчизняної науки та реалізації Закону України «Про вищу освіту» в системі підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я»» в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти.