Історія Ради молодих вчених

Рада молодих вчених була заснована у 1973 році. У цьому ж році було проведено першу конференцію молодих учених західних областей України з біологічних наук. До складу ради входили молоді працівники віком до 35 років, які виконували наукову роботу та брали участь у громадському житті інституту. Першим головою ради (1973-1975 рр.) був В. В. Файфура – тепер доктор медичних наук, професор. Метою створення ради була організація міцної платформи для розвитку молодої науки в інституті. З цього часу рада молодих учених сприяє організації наукової діяльності молодих науковців, є організатором і учасником різноманітних наукових зібрань, які проводили на базі нашого університету.... більше

З 1975 по 1976 рік раду очолював Ю.П. Кузьмич, а з 1976 по 1984 – М.Ф. Корнелишин. Молоді вчені інституту у ці роки брали тоді активну участь у роботі народного університету «Здоров’я» і товариства «Знання». У 1984-1990 роках раду молодих учених очолював С. Н. Вадзюк – тепер доктор медичних наук, професор. У цей період регулярно проводили конкурси на кращого молодого вченого з науково-дослідної роботи, кращу друковану працю, кращого молодого винахідника та раціоналізатора, кращого молодого керівника студентського наукового гуртка.

З 1990 по 1998 роки раду молодих вчених очолював А. А. Гудима – тепер доктор медичних наук, професор. Саме під його головуванням в 1997 р був організований і вперше проведений Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. З 1998 по 2005 рік головою ради молодих вчених був В. Д. Волошин, з 2005 по 2011 рік – С. Й. Гриценко, з 2011 по 2015 рік – Л. П. Мазур – на даний час кандидати медичних наук, доценти.

З 2015 р. по 2019 р. раду молодих вчених очолювала асистент С. В. Кучер (Лотоцька). З 2019 р. головою ради є А.І. Дуб.

Мазур Людмила Петрівна

голова ради молодих вчених

з 2011 по 2015 рік

Кучер (Лотоцька) Світлана Вікторівна

голова ради молодих вчених

з 2015 р. по 2019 р.

Дуб Анастасія Ігорівна

голова ради молодих вчених

з 2019 р.

Продовжуючи традиції своїх попередників, молоді науковці щорічно проводять спільно зі студентським науковим товариством Міжнародні медичні конгреси студентів і молодих вчених, постійно збільшуючи кількість їх учасників та видають збірники наукових праць молодих науковців за матеріалами конгресів.

Основними напрямками діяльності є: організація круглих столів; координація розвитку молодіжної науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв’язків між вищими навчальними закладами; участь молодих науковців у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах; організація зустрічей молодих вчених і студентів з провідними вченими; систематичне інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в університеті або за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо); обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій та премій для молодих вчених.

Молоді науковці нашого університету впродовж багатьох років є членами ради молодих вчених при МОЗ України – у 2008-2013 рр. – С. Й. Гриценко, 2013-2015 рр. – Т. А. Ковальчук, а з 2015 року по даний час – С. В. Кучер (Лотоцька).

Рада молодих вчених ТНМУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих науковців, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті. Вона стала невіддільним і дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку керівництва університету.

Засідання ради молодих вчених при МОЗ України, м. Київ, 2016 рік


Виїзне засідання ради молодих вчених при МОЗ України на тему «Роль молодих вчених у реформуванні вітчизняної науки та реалізації Закону України «Про вищу освіту» в системі підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я»» в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти.